2012. okt. 30.

Acta Orientalia 65/3

Acta Orientalia 65/3 (2012)


Tieshan Zhang und Zieme Peter A terminology list in Old Uigur 

Simone-Christiane Raschmann Three new fragments of the Altun Yaruk Sudur from Bezeklik 

Cesar Guarde-Paz Note sur l’identification de la page Recto Dans Pelliot 3685 

Daniel Syrbe Reiternomaden des Schwarzmeerraums (Kutriguren und Utiguren) und Byzantinische Diplomatie im 6. Jahrhundert 

Béla Kempf On mongolic belge and mengge ‘sign, mark’

Pavel Rykin On the principles of Chinese transcription of Mongolian sounds in the Sino-Mongolian glossary Dada yu/Beilu yiyu (late 16th–early 17th century)

Bayarma Khabtagaeva The dagur elements in solon evenki 

Ofer Livne-Kafri “What is This Which …” in a Bilingual (Coptic and Arabic) Manuscript of the Pentateuch

Stefan Bojowald Eine mögliche Erklärung für die Bedeutung ‚blenden‘ des ägyptischen Wortes aus pBerlin 23040 col x + 10, 1 

Gábor Takács Aegyptio-afroasiatica XXV

2012. okt. 29.

Kőrösi Csoma Sándor

Kőrösi Csoma Sándor, a tibetisztika megalapítója

A Magyar Tudomány 2010/1-es száma válogat a Magyar Tudományos Akadémián
2009. április 21-én tartott emlékülés anyagából

Dévényi Kinga: Előszó
Pálinkás József: Megnyitó
Vásáry István: Csoma és a magyar őshazakutatás

Wojtilla Gyula: A szanszkrit filológia jelentősége Csoma munkáiban
Dévényi Kinga: Tartalmi feltárás, konzerválás, digitalizálás: az MTAK Csoma gyűjteménye a XXI. században 
Kelecsényi Ágnes: Kőrösi Csoma Sándorral kapcsolatos Stein-dokumentumok az MTA könyvtárában 
Orosz Gergely: A Kálacsakra-tantra Kőrösi Csoma Sándor munkásságában
A Világemlékezet részévé vált az MTAK Csoma-archívuma

Török vonatkozású cikkek a Magyar Tudomány-ban

Török vonatkozású cikkek a Magyar Tudomány elmúlt néhány évfolyamából


Bár nem egészen friss hír, mégis érdemes kiemelni - mielőtt elsüllyednek az archívumok mélyén - a Magyar Tudomány c. folyóiratunk néhány török vonatkozású írását illetve tematikus összeállítását, 2010 óta.

A 2010/10-es számban Tasnádi Edit emlékezik meg a 150 éve született Kúnos Ignácra, "a török népköltés kincseinek felfedezőjére ismertetőjére, és bizonyos tekintetben megmentőjére". Ő sem a Tudományegyetemen, hanem a Keleti Kereskedelmi Akadémián lett professzor...Egy évre rá, a 2011/10-es számban a vegyesfelvágott között három török vonatkozású írás bújik meg:

Tasnádi Edit: Evlija Cselebi Magyarországon
Metin Türktüzün: 400 éve született Evlija Cselebi, a kütahyai világutazó
valamint
Kovács Nándor Erik megemlékezése Rásonyi Lászlórólvégül. de nem utolsósorban a 2011/4-es számban tematikus összeállítást olvashatunk Magyarok és törökök egymás szemével (Identitások – ön- és ellenségképek – az elfogadástól a rokonszenvig) címmel, Fodor Pál szerkesztésében:


Fodor Pál: Bevezetés
Fodor Pál: Az oszmántól a törökig – a török nemzeti gondolat megszületése

Fodor Pál: A törökök magyar szemmel
Tasnádi Edit: A török irodalom Magyarországon
Fodor Pál – Ivanics Mária – Sudár Balázs: A magyarok oszmán és török szemmel
Vecdet Erkun: Magyarországról és a magyarokról – visszaemlékezés
Dursun Ayan: Szent István királytól a mai Magyarországig


2012. okt. 27.

Ligeti Lajos Emlékülés


Emlékülés Ligeti Lajos születésének 110. évfordulója alkalmából


110 éve született és 25 éve hunyt el Ligeti Lajos professzor, a "sárga isten" :)  a 20. századi magyar orientalisztika iskolateremtő nagymestere. Tanítványai és (az általa alapított vagy vezetett) tanszékei emlékülést szerveznek

Program


14:00: A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kínai növendékeinek műsora
(Qin Weijun – trombita, Xu Dingli – hegedű), majd Bóta Nóra énekel

14:20: Megnyitó: Róna-Tas András: Van-e a kitajban nyelvtani nem? Igen!

Ligeti Lajos tanítványainak visszaemlékezései és kutatási beszámolói:

14:35-14:50: Csongor Barnabás: Ligeti Lajos, a mester
14:50-15:05: Kara György: Ligeti Lajos, a tudós
15:05-15:20: Terjék József: Emlékek Ligeti Lajosról
15:20-15:35: Bethlenfalvy Géza: Ligeti Lajos professzor úr Altajisztikai tanszéki
kutatócsoportja (1963-2006)
15:35-15:50: Ivanics Mária: Ligeti Lajos és a Szegedi Egyetem
15:50-16:05: Sárközi Alice: Szumatiratna tibeti-mongol szótára

16:05-16:20: Szünet

Előadások, műhelybeszámolók:

16:20-16:35: Birtalan Ágnes: Filológia és terepmunka. A Belső-ázsiai Tanszék és a
Ligeti örökség. Quo vadis Mongolistica?
16:35-16:50 Hamar Imre: Ligeti Lajos és a magyar sinológia
16:50-17:05: Tóth Erzsébet: Ligeti Lajos és a magyar tibetisztika

17:05-17:20: Kósa Gábor: Pangu, Yishu és az első ember
17:20-17:35: Salát Gergely: Büntetőeljárás a Han-korban
17:35-17:50: Rákos Attila: A mongol nyelvi kutatások új aspektusai: Orját kutatások
a Belső-ázsiai Tanszéken
17:50-18:05: Balogh Mátyás: Mongol nyelvek kutatása Kínában: A henani ojrát -
egy eltűnőben lévő mongol nyelvváltozat
18:05-18:20: Teleki Krisztina: A buddhizmuskutatás új aspektusa

A konferencia levezető elnöke: Szilágyi Zsolt (ELTE Belső-ázsiai Tanszék)
Szervezők: ELTE Belső-ázsiai Tanszék, ELTE Kínai Tanszék, ELTE Konfuciusz Intézet

Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
(1088 Budapest, Múzeum körút 4/F, Kodály terem)

Addig is el lehet olvasni Róna-Tas András Emlékbeszédét Ligeti Lajos rendes tag felett (2002.10.28.)

2012. okt. 19.

Hebrew Bible and Ancient Israel

Új folyóiratot indított a Mohr Siebeck Verlag: Hebrew Bible and Ancient Israel címmel.

Az első évfolyam első szám még íngyér letölthető

Semitica

Némi "késés" után megjelent a Semitica 54. kötete: Monde sémitique et Bible hébraïqueMonde sémitique et Bible hébraïque, édité par Michael Langlois sous la direction de Thomas Römer. Paris, Maisonneuve, 2012. 250 p., ISBN 978-2-7200-1164-1.

Première partie : Documents inédits
 • Jean-Marie Durand – avec une note de Michaël Guichard. Noms d’équidés dans les textes de Mari. p. 9-18.
 • Michaël Guichard. Relations entre Carkémish et Mari : nouveaux fragments. p. 19-32.
 • André Lemaire. Quatre nouveaux ostraca paléo-hébreux. p. 33-49.
 • Michael Langlois. Un nouvel ostracon mentionnant la ville biblique de Maqqéda. p. 51-63.
 • André Lemaire. Trois nouveaux ostraca araméens d’Idumée. p. 65-70.
 • Marie-Jeanne Roche. Deux graffiti thamoudiques dans la région de Bayḍāʾ, Pétra. p. 71-79.
 • François Bron. Une nouvelle inscription sabéenne du règne de Laḥayʿathat Yarkham, roi de Sabaʾ et dhū-Raydān. p. 81-89.

Deuxième partie : Études épigraphiques, philologiques et historiques
 • Reinhard Achenbach. The Protection of Personae miserae in Ancient Israelite Law and Wisdom and in the Ostracon from Khirbet Qeiyafa. p. 93-125.
 • Matthieu Richelle. Notes épigraphiques sur l’ostracon numéro 3 de Tell el-Mazar. p. 127-146.
 • Jürg Hutzli. The Procreation of Seth by Adam in Gen 5:3 and the Composition of Gen 5. p. 147-162.
 • Thomas Römer. Le « sacrifice d’Abraham », un texte élohiste ? Quelques observations à partir de Gn 22,14 et d’un fragment de Qumrân. p. 163-172.
 • Hans-Peter Mathys. Exode 12,38 et Nombres 11,4 : Éléments d’interprétation philologique et historique. p. 173-184.
 • Christophe Nihan. Garizim et Ébal dans le Pentateuque. Quelques remarques en marge de la publication d’un nouveau fragment du Deutéronome. p. 185-210.
 • Ido Koch. The “Chariots of the Sun” (2 Kings 23:11). p. 211-219.
 • Torleif Elgvin. Notes on the Gabriel Inscription. p. 221-232.
 • David Hamidović. An Eschatological Drama in Hazon Gabriel: Fantasy or Historical Background? p. 233-250.

2012. okt. 17.

Goldziher: Islamisme et Parsisme

Goldziher Ignác 1900-ban Párizsban, az első nemzetközi vallástörténeti kongresszuson tartotta meg fenti címmel az iszlám és a zoroasztrianizmus kapcsolatait tárgyaló előadását. A szöveg németül is olvasható, Werner Müller fordításában.

Külön csemege, hogy kortársa, gróf Kuun Géza - akit Goldziher nagyon tisztelt és szép emlékbeszédet írt róla - az előadást a Keresztény Magvető 38. évf. 2. számában (1903) magyarul is összefoglalta.

Vorlesungen über den Islam


Vorlesungen über den Islam - Előadások az iszlámról


100 év után újra magyarul, új fordításban. Az irodalomjegyzékben van azért jó pár hiba, de örüljünk annak, hogy egyáltalán kapni lehet...

Fordította: Kőrös László. Jegyzetekkel ellátta: Németh Pál, Katalizátor Kiadó, 2008


Bodor Béla Az iszlám, ahogyan már sohasem fogjuk megismerni c. írása eredetileg az ES-ben jelent meg, a kicsinyes szerkesztőség azonban jelszó alá vette. szerencsére máshol is olvasható...
2012. okt. 15.

Az ókori Elő-Ázsia a pesti egyetemen

Komoróczy professzor áttekintése az ókori kelet kutatásának, a kutatás intézményesülésének (kudarc)történetéről az ELTE-n és jogelődjén. Egyúttal emlékezés a "nemzeti tudomány" vs. "egyetemes tudomány" esztelen "küzdelmének"  áldozataira.

Megjelent a 2000 c. folyóirat 2010. decemberi számában.

Érdekes olvasmány és fontos hozzájárulás az "elbeszélt tudománytörténet" műfajához!

2012. okt. 12.

Hebrew Studies


Hebrew Studies Journal Vol. 51, FREE sample


benne:

Amnon Shapira: On Woman’s Equal Standing in the Bible—A Sketch: A Feminist Re-Reading of the Hebrew Bible: A Typological View

Christopher Heard : What Does the Mob Want Lot to Do in Genesis 19:9?

Yochai Oppenheimer: The Holocaust: A Mizrahi Perspective 

uvm.
Journal of Jewish Languages

NEW journal, first issue in 2013!

The peer-reviewed Journal of Jewish Languages (JJL) constitutes a venue for academic research in the multifaceted field of Jewish Languages. Jewish languages are the languages spoken and written by Jews in their communities around the world. Among these are Yiddish, Judeo-Spanish, Judeo-Arabic, Jewish Aramaic, Judeo-Italian, Judeo-French, Judeo-Provençal, Judeo-Persian, Jewish English, Jewish Malayalam and more. Although these belong to a variety of genealogical language families, Jewish languages have common linguistic features, thus constituting a distinct field of research.

The Journal of Jewish Languages encourages comparative studies across the different Jewish languages as well as in-depth linguistic and philological research of the individual languages and their varieties. The JJL promotes studies that focus on diverse aspects, such as the interactions of these languages with other languages (especially Hebrew, Aramaic, and the surrounding non-Jewish languages), sociolinguistics, translation traditions, and more.
Articles in this journal focus on medieval, modern, and contemporary Jewish languages and are based on manuscripts, printed material, orally transmitted translations, field work recordings, online speech samples, and other sources.

Research on Hebrew will be considered for publication in JJL only if it relates to other languages Jews have spoken or written.

The JJL encourages diverse methodological and theoretical approaches from dialectology, sociolinguistics, discourse analysis, historical linguistics, formal linguistics, philology, and other fields.

Libraries and Cultural Memory

Libraries and Cultural Memory

an International Conference of the Doctoral School in HistoryFaculty of Humanities and Social Sciences, Pázmány Péter Catholic University


Date: October 17-18, 2012
Venue: Pázmány Péter Catholic University - Faculty of Theology,
Budapest, Veres Pálné street 24. II./227 (2nd floor, room #227)

October 17, Wednesday

10:00-10:10 Opening Szabolcs Szuromi, Rector of the PPCU
10:10-10:40 Szabolcs Szuromi (PPCU), Exemplars of the Ecclesiastical Libraries at the Dawn of the High Middle Ages in Europe – their Goals, Sources and Peculiarities
10:40-11:10 Avriel Bar – Levav (Open University, Raanana),
Library Awareness in Jewish Culture: Models of Comprehending Libraries since the Medieval Period
11:10-11:30 Coffee break
11:30-12:00 Shaul Shaked (The Hebrew University, Jerusalem),
New Jewish Documents from Medieval Afghanistan: Preliminary Report
12:00-12:30 Florentina Geller (Freie Universität, Berlin),
The Library of the King: Intellectuals and Scriptoria in Medieval Bulgaria (9th-10th cent.)
12:30-13:00 András Róna-Tas (University of Szeged),
Khitan. Deciphering a Writing, a Language and a Culture of the Middle Ages
13:00-14:00 Lunch break

14:00-14:30 Kinga Dévényi (Library of the Academy, Budapest),
Islamic Manuscript Collections in Hungary
14:30-15:00 Mark Geller (Freie Universität, Berlin),
Libraries and Archives in Mesopotamia:  What is the Difference?
15:00-15:30 Dolores Kamrada (PPCU),
Kings and Ancestors: Ugaritic Libraries and Biblical Literature
15:30-16:00 Nóra Dávid (University of Vienna),
The Archaeology of the Qumran Library
16:00-16:30 Philip Alexander (University of Manchester),
Qumran and the Typology of Libraries in the Ancient World
16:30-17:00 Corrado Martone (University of Torino),
From Universal to Sectarian: Qumran and Other Ancient Libraries


October 18, Thursday

10:00-10:30 Balázs Tamási (Library of the Academy, Budapest),
The Place and Status of the Apocryphon of Jeremiah in the Qumran Library
10:30-11:00 Russell Fuller (University of San Diego),
Cultural Memory, the Qumran Library, and Identity
11:00-11:30 Coffee break
11:30-12:00 Devorah Dimant (University of Haifa),
The Library of Qumran: Variety versus Unity
12:00-12:30 Ida Fröhlich (PPCU),
Biblical Tradition and Cultural Memory in the Qumran Scrolls
12:30-13:00 Armin Lange (University of Vienna),
Qumran Library in Context

13:00-14:00 Buffet lunch
15:00-16:00 Library of the Hungarian Academy of Sciences, Oriental Collection,
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
The Oriental Manuscript Collections of the Library of the Hungarian Academy of Sciences
Ágnes Kelecsényi, Balázs Tamási, Kinga Dévényi, Nándor Kovács, Júlia Manchin

2012. okt. 6.

A non-colonial Orientalism? Czech travelers to the Orient

A non-colonial Orientalism? Czech travelers to the Orient, 1890-1938  

Sarah Lemmen, University of Vienna

Thursday, 11 October, 17:30 Central European University, Nádor u. 13. Room 001

By the end of the 19th century, travels to the Orient had become popular among the European middle class, including an ever growing participation of Czech travelers. It is during this time of both extensive globalization and intensive nationalization processes, that long-distance travelling may be considered a place of reflection on questions of national identity in a global context.
Sarah Lemmen is Research Associate at the Department of East European History at the University of Vienna. After her studies of history and Czech cultural studies at the universities of Leipzig and Prague, she worked at various research institutions and foundations in Berlin, Chemnitz, Leipzig, and Vienna, focusing on East Central European history, transnational history, the history of travel and tourism, and on Gender history. Currently, she works on her PhD project on “Representations of the non-European world in the Czech society, 1890-1938”.

Taking this as a starting point, the lecture will focus on Czech travelers to Africa and Asia from the end of the 19th century to the final years of the Interwar period, whereby discussing the traveler’s reflections on the European Self and the Oriental Other, on colonialism and civilization, and on the role of the Czech nation in a global context. Without any direct colonial involvement of its own, the global position of the Czech society was by no means certain and had to be negotiated both in terms of a “small nation” throughout the Habsburg Monarchy and, consecutively, as the national majority in the newly founded Czechoslovak republic.
Forrás: CEU

Wissenschaft between East and West


Wissenschaft between East and West:

The Hungarian Connection in Modern Jewish Scholarship


Budapest, October 14-16, 2012

International Conference organized by
The Center of Jewish Studies, Institute for Minority Studies at the Hungarian Academy of Sciences, Budapest; Jewish Studies at Central European University, Budapest;
Martin Buber Chair in Jewish Thought and Philosophy, Goethe University, Frankfurt am Main;
Centre for German-Jewish Studies, University of Sussex;
Institut für die Geschichte der deutschen Juden, Hamburg.

Sunday, October 14, 2012

Venue: Central European University, Auditorium, Nádor utca 9

17:30-18:00 Welcoming Remarks

18:00-19:00  Keynote lecture
Chair: Nadia Al-Bagdadi (Budapest)

Géza Komoróczy (Budapest): Oriental Studies in Hungary and at the Rabbinical Seminary

19:00 Reception


Monday, October 15, 2012

Venue: Hungarian Academy of Sciences, Kisterem (2nd floor), Széchenyi István tér 9

9:00-10:15 Löw and the First Generation of Hungarian Jewish Wissenschaft
Chair: Andreas Brämer (Hamburg)

Michael K. Silber (Jerusalem): The Beginnings of Hungarian Jewish Historiography
Michael L. Miller (Budapest): The Moravian Origins of Hungarian Wissenschaft des Judentums

10:15-10:45 Coffee break

10:45-12:30 Ignác Goldziher: Lonely Man of Faiths
Chair: Shaul Shaked (Jerusalem)

Ismar Schorsch (New York): Value Free Scholarship in an Age of Academic Bigotry: the Relationship between Heinrich Fleischer and Ignaz Goldziher
Ottfried Fraisse (Frankfurt): From Geiger to Goldziher: Historical Method and its Impact on Shaping Islam
Tamás Turan (Budapest): Goldziher as Scholar and Jew

12:30-14:00 Lunch Break

14:00-15:15 Venues of Wissenschaft: Yeshiva, Seminary and University
Chair: György Haraszti (Budapest)

Carsten L. Wilke (Budapest): Students' Itineraries between Yeshiva and University
Mirjam Thulin (Mainz): Connecting Centers of Wissenschaft des Judentums: David Kaufmann in Budapest, 1877-1899

15:15-15:45 Coffee Break

15:45-17:30 The Politics of Wissenschaft
Chair: Victor Karády (Budapest)

Gábor Schweitzer (Budapest): Scholarship and Patriotism: Research on the History of Hungarian Jewry and the Rabbinical Seminary of Budapest
Miklós Konrád (Budapest): Hungarian Politics and the Construction of Denationalized Judaism
András Kovács (Budapest): An Unhappy Ending: Jewish Educational Institutions under Communist Rule

Tuesday, October 16, 2012


Venue: Hungarian Academy of Sciences, Kisterem (2nd floor), Széchenyi István tér 9

9:00-10:45 Jewish Scholarship, Hungarian Audience
Chair: Kata Zsófia Vincze (Budapest)

Giuseppe Veltri (Halle): Ludwig Blau's Concept of Jewish Monotheism as Cultural Deviance
Vilmos Voigt (Budapest): A Suspension Bridge of Confidence: Folklore Studies in Jewish-Hungarian Scholarship
Zsuzsanna Toronyi (Budapest): Fixtures at an Exhibition: Making Judaica Visible at the Turn of the Century

10:45-11:15 Coffee break

11:15-13:00 Religious Cultures
Chair: Balázs Déri (Budapest)

Christian Wiese (Frankfurt a.M./Sussex): Hungarian-Jewish Scholars on Christianity
Shaul Shaked (Jerusalem): From Bacher to Telegdi: the Lure of Iran in Jewish Studies
Paul B. Fenton (Paris): Georges Vajda and his Method of the Study of Kabbalah

13:00-14:30 Lunch break

16:00-17:45 The Study of Ancient Judaism by Hungarian Emigrant Scolars
Chair: Gábor Buzási (Budapest)

Günter Stemberger (Vienna): Meir Friedmann – A Pioneering Scholar of Midrash
Catherine Hézser (London): Samuel Krauss' Contribution to the Study of Judaism in Antiquity
Isaiah Gafni (Jerusalem): Adolf Büchler and the Historiography of Talmudic Judaism

Forrás: CEU
A konferencia plakátja

Orientalisztika konferencia az Eötvös Collegiumban

Orientalisztika konferencia az Eötvös Collegiumban

Az Eötvös József Collegium Orientalisztika Műhelye örömmel ajánlja minden érdeklődő hallgató figyelmébe az immár negyedik alkalommal megrendezendő „Közel, s Távol” Orientalisztika Konferenciát.

Konferenciafelhívás és részletek

Csoma Mózes Koreaiak Magyarországon

Dr. Csoma Mózes: Koreaiak Magyarországon az 1950-es években


Az 1950-es években csaknem ezer észak-koreai fiatal tartózkodott Magyarországon. Először fordult elő, hogy egy ekkora létszámú kelet-ázsiai közösség került Magyarországra, majd éveken keresztül itt tartózkodott. A legfiatalabbak a Szabadság-hegyen felállított Kim Ir Szen Iskolában, majd a Hűvösvölgyben megnyitott Pak Den Áj Gyermekotthonban kezdték meg tanulmányaikat. Az észak-koreai kormány kérésére folyamatosan érkeztek hazánkba idősebb diákok is, akik közül sokan részt vettek a koreai háború harcaiban. Számos történet szól arról, hogy 1956 őszén a koreai diákok harci tapasztalataikkal segítették a felkelőket, de eddig még nem történt meg a visszaemlékezések összegyűjtése és mélyebb kutatásokkal kiegészített dokumentálása. A könyv bemutatja az 1956-os forradalom bukását követően hazaszállított koreai fiatalok további sorsát, valamint Magyarország és Észak-Korea kapcsolatainak későbbi alakulását is.

A könyvbemutató időpontja: 2012. október 15. (hétfő) 18:00
Helyszíne: TIT Kossuth Klub Egyesület, 1088 Bp., Múzeum u. 7. emeleti nagyterem

A kötetet bemutatja: Osváth Gábor főiskolai docens, Korea-kutató

Forrás: ELTE BTK