2014. jún. 24.

Keleti Gyűjtemény 2014. május

A Keleti Gyűjtemény új beszerzésű külföldi könyvei 2014. május


a májusi listának inkább a koreások örülnek, de van néhány csemege, még tudománytörténet is...


van Ess, Josef: Im Halbschatten: der Orientalist Hellmut Ritter (1892–1971). Wiesbaden: Harrassowitz 2013

Richler, Benjamin: Guide to Hebrew manuscript collections. Jerusalem : The Israel Academy of Sciences and Humanities, 2014

Sennacherib at the gates of Jerusalem : story, history and historiography. Leiden; Boston: Brill, 2014

Islamic legal thought : a compendium of Muslim jurists. Leiden: Brill, 2013

Ibn Isḥāq, Muḥammad: Das Leben des Propheten. [Lympia]: Spohr, 2014és persze: In memoriam...  Fendler Károly (1933-2013): Korea tegnap és ma: válogatott tanulmányok.

2014. jún. 19.

Arabica 2013

Arabica Vol. 60/1-6Louise Marlow
Among Kings and Sages: Greek and Indian Wisdom in an Arabic Mirror for Princes
Ibrahim Geries
Vers une nouvelle lecture de la Risāla attribuée à Sahl b. Hārūn par al-Ǧāi*
Anne Regourd
Ğāiiana. Addition à l’essai d’inventaire de l’œuvre ǧāiienne : le Kitāb al-Fityān retrouvé
Anne-Sylvie Boisliveau
Polemics in the Koran: The Koran’s Negative Argumentation over its Own Origin 1
Amalia Levanoni
A Supplementary Source for the Study of Mamluk Social History: The Taqārī *
Dorit Gottesfeld
One Sky: The Palestinian Writer Liyāna Badr between Two Periods
Pierre Larcher
Un cas de dérivation « pivot » en arabeBilal W. Orfali and Maurice A. Pomerantz
A Lost Maqāma of Badīʿ al-Zamān al-Hamad̠ānī?
Amr Osman
ʿAdālat al-aāba: The Construction of a Religious Doctrine
Ofer Livne-Kafri
Women and Feminine Images in Muslim Traditions of the End
David Wilmsen
The Demonstrative iyyā-: A Little-Considered Aspect of Arabic Deixis
Lahcen Daaif
L’histoire de la judicature musulmane revisitée: l’exercice de la justice sous les Abbassides
Catherine Mayeur-Jaouen
Deux livres pionniers sur les ego-documents dans les littératures du Moyen-Orient à l’époque moderne et contemporaine
Heidi Toelle
À quand un « printemps » de l’analyse littéraire?Olivier Dubois
Contribution à une bibliographie de Mohammed Arkoun 1
Tilman Nagel
 „Authentizität“ in der Leben-Mohammed-Forschung
Ron Buckley
The Burāq: Views from the East and West
Sébastien Garnier
La notice « ifat sadd Yāgūg wa-Māgūg » dans le Kitāb al-Masālik wa-l-mamālik d’Ibn urdād̠bih : une feintise réussiePaul Neuenkirchen
Biblical Elements in Koran 89, 6-8 and Its Exegeses: A New Interpretation of “Iram of the Pillars”
Sabine Schmidtke and Camilla Adang
Muʿtazilī Discussions of the Abrogation of the Torah Ibn allād (4th/10th century) and His Commentators
Frédéric Lagrange
Jeux diglossiques et métalinguistiques dans le Qanara llad̠ī kafar de Muṣṭafā Mušarrafa, premier roman en arabe dialectal cairote
Xavier Luffin
Senegalese, Gurkha, Sikh . . . : The French and British Colonial Troops in the Eyes of the Arab Writers
Ronen Zeidel
Writing about the “Other”: Israel in Recent Iraqi Novels
 Aboubakr Chraïbi
Une approche fantaisiste des Nuits*2014. jún. 15.

Hazai György kitüntetése

Gratulálunk! 
Konszenzusos személyiség: egyformán beszámilt róla a Blikk és a kurucok is :) 
Az MTA, ELTE viszont NEM. No comment. (aki megtalálja mégis a linkeket, küldje meg. sem az MTA sem az ELTE weboldalon nem találtuk)

Életrajzi vallomása (nagyon eufemisztikusan fogalmazott benne) a Napútban jó tíz éve. Remélem lediktálta már a vissszaemlékezéseit, nembaj ha titkosítva van egy ideig...


Ez pedig "rövidebb" írásainak jubileumi, gyűjteményes kiadása, Monumenta et studia Turcologica : ausgewählte Schriften von György Hazai. Íme a tartalomjegyzék.

No, jöhet a hír: (mti/hirado.hu nyomán)

Török állami kitüntetést vehetett át Hazai György


A Török Köztársaság Érdemrendje kitüntetést vehette át Hazai György nemzetközi hírű magyar orientalista, turkológus szerdán Ankarában Abdullah Gül török államfőtől.
A magyar tudós a török nyelvtudomány területén végzett munkásságáért részesült a magas török állami elismerésben, amelyet rajta kívül még tizenhárom külföldi szakember vehetett át az elnöki palotában.
Hazai György a kitüntetés átvétele után az MTI-nek elmondta, hogy a török nyelv az elmúlt évszázadban jelentős változáson ment keresztül, egészen más nyelvvel, kultúrával találkozott a 19. század végén Vámbéry Ármin. A nyelvet a 20. század elején különösen az Atatürk-féle nyelvreform változtatta meg, hiszen a ma beszélt török csak alapgrammatikáját tekintve az, ami korábban volt, a szókincs lecserélődött, a nyelv letisztult, megszabadult a perzsás, arabos dominanciától.

A kutató hozzátette, hogy az urbanizáció az iskolán, a sajtón keresztül elősegíti a társadalmi csoportok közötti kiegyenlítődést a nyelvhasználatban. Az urbanizációnak lehetnek olyan káros hatásai is, hogy egy nép, egy népcsoport elveszti hagyományait, de - mint ahogy Hazai György megfogalmazta - "szerencsére Törökországban erősek a múlthoz kapcsolódó gyökerek, és talán szerencsésebbek e tekintetben, mint mi, ők jól sáfárkodnak a kulturális örökséggel".

Hazai György kutatási módszeréről elmondta, hogy "a török nyelvtörténet nem egy egyszerű terület, hiszen a török nyelv egy arab, perzsás köntösben jelenik meg, és ezt a köntöst kell lefejteni, hogy az ember a török alapokhoz érjen". A tudós arra törekedett, hogy különböző korszakok nyelvemlékeit közelítse meg a modern lingvisztika módszereivel, elsősorban a numerikus metódussal. Ennek lényege, hogy a nyelvemlékekben megszámolják egyes kifejezések előfordulását, és ebből vonnak le következtetéseket az adott időszak nyelvhasználatáról.

Hazai György nyelvész, orientalista, turkológus, akadémikus, a török népek és a török nyelv neves kutatója 1932-ben született Budapesten, 1954-ben kapott az ELTE orientalisztika (turkológia), muzeológia szakán diplomát. Ezután aspiráns, 1956-tól a Szófiai Állami Egyetem vendégtanára, 1958-tól 1991-ig az MTA kutatója. 1963 és 1982 között a berlini Humboldt Egyetem vendégdocense, majd vendégprofesszora. 1984-tól 1990-ig az Akadémiai Kiadó és Nyomda főigazgatója, 1991-től az MTA Orientalisztikai Munkaközösség tudományos tanácsadója, kutatóprofesszora, 1992-től a Ciprusi Egyetem turkológiai tanszékvezetője. 2002-ben az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem alapító egyetemi tanára, az intézménynek 2002-ben és 2003-ban rektora volt.

A tudós 1991 és 2007 között a Keleti és Ázsiai Tanulmányok Nemzetközi Szövetség főtitkáraként tevékenykedett, 2007-től a szervezet elnöke. Számos tudományos társaság és Akadémia tagja, 1988 és 2000 között az Ottomán és Preottomán Tudományos Nemzetközi Bizottság alelnöke volt.

Hazai György a nyelvtudomány kandidátusa (1959), majd doktora (1966), 1982-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd 1995-től rendes tagja. Fő kutatási területe a török népek és nyelvek története, különösen az oszmán-török nyelvi és történeti források feltárása, kiadása. Megújította az oszmán-török nyelvemlékek elemzési metódusát, bevezette a numerikus vizsgálati módszert és kialakította a nyelvtörténeti periodizáció kritériumrendszerét. A tudós 2012 januárjában a francia köztársasági elnök a magyar-francia tudományos és kulturális kapcsolatok elmélyítéséért kifejtett tevékenysége elismeréseként a Nemzeti Érdemrend parancsnoki fokozatával tüntette ki.

Főbb művei: Das Osmanisch-Türkische im XVII. Jahrhundert (1973), Kurze Einführung in das Studium der türkischen Sprache (1978), Bibliographisches Handbuch der Turkologie (1986), Handbuch der türkischen Sprachwissenschaft (1990), Vámbéry-inspirációk (2009).

Journal of Semitic Studies 59/1

Journal of Semitic Studies Vol. 59/1
  Aren Wilson-Wright

The Word for ‘One’ in Proto-Semitic


 • Bo Isaksson

Clause Linking Strategies in the Narrative and Instructional Discourse of Joseph's Speech in Gen. 45:3–15


 • Uri Gabbay

Hebrew Śôm Śekel (Neh. 8:8) in Light of Aramaic and Akkadian


 • Robert D. Holmstedt and
 •  
 • Andrew R. Jones

The Pronoun in Tripartite Verbless Clauses in Biblical Hebrew: Resumption for Left-Dislocation or Pronominal Copula?


 • Silvia Fazzo and
 •  
 • Mauro Zonta

Towards a Textual History and Reconstruction of Alexander of Aphrodisias's Treatise On the Principles of the Universe


 • Sean W. Anthony

Further Notes on the Word Ṣibgha in Qurʾān 2:138


 • Vltaly Naumkin
 • Leonid Kogan
 • Dmitry Cherkashin
 • Aḥmad ʿĪsā ad-Daʿrhī
 • and ʿĪsa Gumʿān Ad-Daʿrhī

Two Archaic Poetic Compositions in Soqotri: 1905–1981–2012


 • Sabrina Bendjaballah and
 •  
 • Philippe Ségéral

The Phonology of ‘Idle Glottis’ Consonants in the Mehri of Oman (Modern South Arabian)


2014. jún. 7.

Tafsir: Interpreting the Qur'an

Introduction  

Shah, Mustafa, ed. (2013) Tafsir: Interpreting the Qur'an. Critical Concepts in Islamic Studies. 
London: Routledge. (Critical Concepts in Islamic Studies, v. 4)

Az iszlám vallásos mozgalmai

Goldziher kortársa, Schreiner Márton:

Az iszlám vallásos mozgalmai az első négy században. (1889) 
(= Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből 15. 1)

2014. jún. 1.

Goldziher - Ethnographia

Goldzihernek a Magyar Néprajzi Társaság értesítőjében, az Ethnographiaban is jelentek meg írásai:


egy előadása Az összehasonlító vallástudomány ethnographiai kapcsolatai-ról ("gyorsírói feljegyzés alapján közölve" :) 1892-ből 

valamint 

az Emlékbeszéd gróf Kuun Géza fölött 1907-ből, melyben igen pozitívan mutatja be barátjának és - ha nem is azonos szinten álló - pályatársának életét és munkásságát.