2014. dec. 19.

Keleti Gyűjtemény új könyvek 2014 ősz

Szemezgetés az őszi beszerzésekből, köztük egy Goldziher-témájú könyvvelaz októberi listából:

Ben Ṣa`īr, Šelomo ben Mobarak (13-14. sz.): Libro de la facilitación Kitāb at-Taysīr : diccionario judeo-árabe de hebreo bíblico. Granada : Universidad de Granada, 2010

Fraisse, Ottfried: Ignác Goldzihers monotheistische Wissenschaft : zur Historisierung des Islam. Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, [2014].

Garden, Kenneth: The first Islamic reviver : Abū Ḥāmid al-Ghazālī and his Revival of the religious sciences. New York (N.Y.) : Oxford University Press, [2014]

Ġazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṭūsī al- (450-505/1058-1111): Erinnerung an den Tod und das Leben danach : Kitāb dhikr al-mawt wa-mā ba`dahu : das 40. Buch der Iḥyā' `ulūm al-dīn. Lympia ; Nicosia : Spohr, 2014


és az igen gazdag novemberi listából:


Jean-Baptiste, Patrick: Dictionnaire des mots français venant de l'hébreu : et des autres langues du levant pré-islamique. Paris : Seuil, 2010.

Hurvitz, (Avi): A concise lexicon of late biblical Hebrew : linguistic innovations in the writings of the Second
Temple period. Leiden ; Boston : Brill, 2014

Lapidus, Ira Marvin: Islamic societies to the nineteenth century : a global history. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2012

Rahman, Fazlur: Prophecy in Islam : philosophy and orthodoxy. Chicago (Ill.) ; London : The
University of Chicago Press, 2011

The Islamic world. London ; New York : Routledge : Taylor and Francis, 2010.

Islam and political violence : Muslim diaspora and radicalism in the West. London ; New York : I.B. Tauris, 2010.

Hafez, Kai: Radicalism and political reform in the Islamic and western worlds. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010
2014. dec. 18.

Intellectual History of the Islamicate World 2014/1-1


Intellectual History of the Islamicate World Volume 2, Issue 1-2, 2014Introduction
Sabine Schmidtke and Gregor Schwarb
pp.: 1–6 (6)

Muʿtazilī Theology in Levi ben Yefet’s Kitāb al-Niʿma
Wilferd Madelung
pp.: 9–17 (9)

The Reception of Muʿtazilism among Jews Who Were Not Professional Theologians
David Sklare
pp.: 18–36 (19)

Some Missing Chapters of al-Qirqisānī’s Kitāb al-Anwār Book II
Bruno Chiesa
pp.: 37–49 (13)

Jewish Reception of Twelver Shīʿī kalām: A Copy of al-Sharīf al-Murtaā’s Kitāb al-Dhakhīra in the Abraham Firkovitch Collection, St. Petersburg
Sabine Schmidtke
pp.: 50–74 (25)

Short Communication: A Newly Discovered Fragment of al-Sharīf al-Murtaā’s K. al-Mulakhkha fī uūl al-dīn in Hebrew Script
Gregor Schwarb
pp.: 75–79 (5)

The Muʿtazila in al-Andalus: The Footprints of a Phantom
Sarah Stroumsa
pp.: 80–100 (21)

The Jewish and Muslim Reception of ʿAbd al-Jabbār’s Kitāb al-Jumal wa-l-ʿuqūd: A Survey of Relevant Sources
Jan Thiele
pp.: 101–121 (21)

Christian Borrowings from Islamic Theology in the Classical Period: The Witness of al-Juwaynī and Abū l-Qāsim al-Anārī
David Thomas
pp.: 125–142 (18)

The 13th Century Copto-Arabic Reception of Fakhr al-Dīn al-Rāzī: Al-Rashīd Abū l-Khayr Ibn al-ayyib’s Risālat al-Bayān al-ahar fī l-radd ʿalā man yaqūlu bi-l-qaāʾ wa-l-qadar
Gregor Schwarb
pp.: 143–169 (27)

Reception of Islamic Theology among Syriac Christians in the Thirteenth Century: The Use of Fakhr al-Dīn al-Rāzī in Barhebraeus’ Candelabrum of the Sanctuary
Hidemi Takahashi
pp.: 170–192 (23)

Ibn Kammūna’s and Ibn al-ʿIbrī’s Responses to Fakhr al-Dīn al-Rāzī’s Proofs of Muammad’s Prophethood
Author: Barbara Roggema
pp.: 193–213 (21)

Christian Engagement with Islamic kalām in Late 14th-Century Egypt: The Case of al-āwī by al-Makīn Jirjis Ibn al-ʿAmīd ‘the Younger’
Mark N. Swanson
pp.: 214–226 (13)

Towards a New Edition of al-afī Ibn al-ʿAssāl’s Apologetic Works
Wadi Abullif Malik Awad
pp.: 227–240 (14)

Christians and the Arabic Qurʾān: Prooftexting, Polemics, and Intertwined Scriptures
Sidney H. Griffith
pp.: 243–266 (24)

adīth in the Christian Arabic Kalām of Būlu Ibn Rajāʾ (c. 1000)
David Bertaina
pp.: 267–286 (20)

Mirroring the Islamic Tradition of the Names of God in Christianity: Ramon Llull’s Cent Noms de Déu as a Christian Qurʾān
José Bellver

pp.: 287–304 (18)

2014. dec. 6.

In memoriam Fodor Sándor

A KŐRÖSI CSOMA TÁRSASÁG MEGHÍVJA ÖNT 

AZ ELTE BTK FÉLEMELET 172-ES TERMÉBEN
2014. DECEMBER 9.-ÉN KEDDEN 17 ÓRA 30-KOR tartandó tudományos ülésére:


IVÁNYI TAMÁSMEGEMLÉKEZÉS CZEGLÉDY KÁROLY TÁRSASÁGUNK VOLT ELNÖKE ÉS TISZTELETI ELNÖKE SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁRÓL ÉS FODOR SÁNDORRÓL TÁRSASÁGUNK VOLT ALELNÖKÉRŐL

ZSOM DÓRAADALÉKOK FODOR SÁNDOR TUDOMÁNYOS PÁLYAÍVÉHEZ
Az Iszlám Állam jelenség kerekasztal

Az ELTE Bölcsészettudományi Karának Biztonságpolitikai Műhelye

szeretettel vár minden érdeklődőt Az Iszlám Állam jelenség című kerekasztal beszélgetésre.


Résztvevők:
 • Dr. Maróth Miklós, akadémikus
 • Dr. N. Rózsa Erzsébet, tudományos igazgató, Külügyi és Külgazdasági Intézet 
 • Dr. Pocskai Ákos, főelőadó, Terrorelhárítási Központ, Felderítési Igazgatóság, Értékelő Főosztály
 • Dr. Diary A. Majid, nagykövet helyettes, Iraqi Köztársaság Nagykövetsége
 • Dr. Husain Shorsh, Kurdisztáni Hazafias Unió Külkapcsolatok Irodájának magyarországi képviselője

Házigazda: Dr. Dezső Tamás, dékán, ELTE BTK


Időpont: 2014. december 9. 16:00

Helyszín: ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Bp., Múzeum krt. 4/A 039)


Czeglédy-emlékülés

Czeglédy Károly, a Sémi Filológiai és Arab Tanszék professzora és újjáalapítója születésének 100. évfordulója alkalmából tudományos ülést tart a Tanszék 2014. december 18-án, csütörtökön 10 órai kezdettel a Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácstermében (Múzeum körút 4/A, 039). 

A Sémi Filológiai és Arab Tanszék minden érdeklődőt szeretettel vár. 

Program

10 óra délelőtti ülés

Megnyitó

ORMOS ISTVÁN: Czeglédy Károly és az arab nyelv oktatása egyetemünkön
NÉMETH PÁL: A Czeglédy család a református egyház szolgálatában
HAJNAL ISTVÁN: Czeglédy Károly a síita messiásvárásról az iszlámban
FODOR ISTVÁN: Czeglédy Károly munkásságának őstörténeti jelentőségéről
ERDÉLYI ISTVÁN: Megjegyzések a magyar őstörténet kutatásának legújabb alakulásaihoz
ELTER ISTVÁN: Magyarok és zavarok

ebédszünet

14 óra délutáni ülés

N. RÓZSA ERZSÉBET: A Közel Kelet változó hatalmi viszonyai
MARÓTH MIKLÓS: Al-Suyūtī a nyelvről
DÉVÉNYI KINGA: A nyelvtudomány mint a jogtudomány szolgálóleánya: egy 16. századi példa
IVÁNYI TAMÁS: „Különös házasság” – A zawāÊ nahārī az abbászida korban és a 20. századi
Arábiában
TÜSKE LÁSZLÓ: Adonisz poétikájáról
FODOR GYÖRGY: A „hosszan-alvó ifjak” a bizánci hagiográfiában és a Koránban


Addig is egy néhány olvasmány:

Bérczes Edit részletes pályaképe Czeglédy Sándorról: "Egy őstörténetkutató emlékére"
Czeglédy Károly Magyar őstörténeti tanulmányok a Budapest Oriental Reprints sorozatban

2014. okt. 28.

Journal of Semitic Studies 59/2 Autumn 2014

Journal of Semitic Studies Volume 59 Issue 2 Autumn 2014
Articles


Christo H.J. van der Merwe and Alexander Andrason
Finite infinite? ‘Finite’ Uses of the Biblical Hebrew Infinitive Absolute and their Rationale

Mariona Vernet Pons
The Origin of the Name Sepharad: A New Interpretation

Ahmad Al-Jallad
Final Short Vowels in Gə‘əz, Hebrew ’attâ, and the Anceps Paradox

Martin R. Zammit
British Library Add. 14,493: A Very Early Garšūnī Text

Yasin Dutton
Old Light On A New Problem: The Kalāla Verses Revisited

Christopher Melchert
The Life and Works of Al-Nasāʾī

Benyamin Rish
Samīr Naqqāsh in His Writings Challenges Existentialist Philosophers with the Ideas of Abū al-ʿAlāʾ al-Maʿarrīʾ


Reviews

2014. okt. 25.

A Zohar és kritikája

Az idei könyvhétre jelentette meg az Atlantisz Kiadó "a Zohár első magyar nyelvű kiadását"


A spórolósabbaknak a kiadó előfizetési akciót is hirdetett 30%-os kedvezménnyel.


A fordításról a magyar judaisztika ifjú fenegyereke, Visi Tamás - jelenleg "olmützi fogoly" -  írt értő kritikát, aki korábban nem egy nagy nevet "szedett darabokra" - Bollóktól Komoróczy-ig.


Írása most nem a BUKSZ, hanem az idén újjászületett pilpul.net lapjain jelent meg (fehér alapon világosszürke betűkkel - lassan de biztosan rontva az olvasó szemét), s mint látni fogjuk, e fordításkritika integráns részét fogja képezni a Zohár Studienausgabe-jának, a cserkészek (és somérok?) számára készített diákváltozatnak. Hacsak a Bibliatanács meg nem vétózza.

Után pedig tessenek nekilátni a kritika tárgyát képező 1000 oldalnak. Még mindig 20% kedvezménnyel lehet kapni a kiadónál


2014. okt. 24.

Gesenius 200

Biblische Exegese und hebräische Lexikographie. Das „Hebräisch-deutsche Handwörterbuch“ von Wilhelm Gesenius als Spiegel und Quelle alttestamentlicher und hebräischer Forschung, 200 Jahre nach seiner ersten Auflage

Hrsg. v. Schorch, Stefan / Waschke, Ernst-Joachim. erschienen bei De Gruyter


Im Jahre 2010 jährte sich das Erscheinen des „Hebräisch-deutschen Handwörterbuches“ von Wilhelm Gesenius (1786–1842) zum 200. Male. Es gibt kaum wissenschaftliche Werke, die einen so intensiven und nachhaltigen Einfluß auf die alttestamentliche Bibelexegese, die hebräische Lexikographie und die semitistische Sprachwissenschaft ausgeübt haben wiedieses Wörterbuch. Nach Gesenius’ Tod zeichneten seit der 5. Auflage 1857 neue und wechselnde Bearbeiter für die Neuausgaben verantwortlich, und so ist das seit 1810 in bisher 18 Auflagen erschienene Gesenius-Wörterbuch nicht nur eine Quelle, sondern ein Spiegel bedeutender Entwicklungen in den beteiligten Fächern. Die insgesamt 33 Beiträge des Sammelbandes gehen diesen verschiedenen Aspekten aus alttestamentlicher, hebraistischer, aramaistischer, judaistischer, semitistischer und forschungsgeschichtlicher Sicht nach. (Quellehttp://www.degruyter.com/2014. okt. 5.

Bevezetés a föníciai nyelvbe

Reinhard G. Lehmann (Universität Mainz) blokkszemináriuma 

A szeminárium helye: PPKE BTK Sophianum (Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.)
Ideje: 2014. október 6–10, minden nap 17.30–19.00
A szeminárium angol nyelven zajlik, a föníciai anyagot latin betűs átírásban, nem pedig a korabeli betűkön próbáljuk meg elsajátítani.
Mindenkit szeretettel várunk, aki:
 • jól megalapozott bibliai héber nyelvtudással rendelkezik,
 • nyitott a kísérletezésre,
 • s akinek kedve van egy pompás szellemi kalandhoz!

Bővebb felvilágosításért az Ókortörténeti Tanszék vezetőjét kereshetik: koszeghy.miklos@btk.ppke.hu

Forrás: PPKE BTK 

A Szászánida Birodalom és a Kelet

Khodadad Rezakhani előadássorozata a Károli Bölcsészkarán


2014. október 14-16, részletek ITT, az előadások szinopszisai pedig ITT olvashatók


Forrás: KRE BTK

2014. szept. 13.

Keleti Gyűjtemény új könyvek 2014 szeptember

Kezdjük az új tanévet egy kis szemezgetéssel Keleti Gyűjtemény új beszerzésű külföldi könyvei közülÅkesson, Joyce: The basics and intricacies of Arabic morphology. Lund : Pallas Athena, 2010.

The Arabic script in Africa : studies in the use of a writing system. Leiden : Boston : Brill, 2014.

Varol-Bornes, Marie-Christine: Le judéo-espagnol vernaculaire d'Istanbul. Bern : Lang, 2008.

Al Jallad, Nader: Diccionario fraseológico-cultural del árabe. Granada : Granada Lingvistica, 2012.

The Arabic language across the ages. Wiesbaden : Ludwig Reichert Verlag, 2010.

Behnstedt, Peter: Wortatlas der arabischen Dialekte. Leiden [etc.] : Brill.3.Bd., Verben, Adjektive, Zeit und Zahlen. 2014

Lewis, Bernard (1916-): Notes on a century: reflections of a Middle East historian. London: Phoenix, 2013.

Constructing the image of Muhammad in Europe. Berlin ; Boston : De Gruyter, 2013.

Landau, Jacob M.: Bibliography of published works : updated to 2013. Jerusalem, 2013

The Oxford encyclopedia of Islam and politics. Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2014

és egy tudománytörténeti csemege:

Blagova, Galina Fedorovna: Istoriâ tûrkologii vtoroj poloviny XIX - načala XX veka v Rossii. Moskva : Vostočnaâ Literatura, 2012

2014. aug. 13.

Journal of Arabic and Islamic Studies 13/2013

Journal of Arabic and Islamic Studies Vol. 13 (2013)


Edited by Lutz Edzard and Stephan Guth


Vol.13/10 (2013) Kasper MathiesenAnglo-American 'Traditional Islam' and Its Discourse of Orthodoxy (.pdf 471 kB, pp. 191–219).

Vol.13/9 (2013) Waed Athamneh and Caroleen Marji SayejEngaging the Authoritarian State: Voices of Protest in Syria (.pdf 527 kB, pp. 169–190).

Vol.13/8 (2013) Alexander MagidowCompeting Pressures in Diglossia: Avoiding Colloquial Elements in Writing Modern Standard Arabic (.pdf 691 kB, pp. 146–168).

Vol.13/7 (2013) Almog KasherThe Term al-fi'l al-muta'addi bi-harf jarr (lit. “the verb which ‘passes over' through a preposition”) in Medieval Arabic Grammatical Tradition (.pdf 608 kB, pp. 115–145).

Vol. 13/6 (2013) Bruno HerinDo Jordanians really speak like Palestinians? (.pdf 390 kB, pp. 99–114).

Vol. 13/5 (2013) Arin Salamah-QudsiHeart's Life With God: al-Ma'rifa bi-llâh (Knowledge of God) in al-Qushayrî's al-Risâla al-Qushayriyya (.pdf 479 kB, pp. 76–98).

Vol. 13/4 (2013) Sandra S. CampbellFamous Last Words: The Maqâtil of the Zubayrids in Medieval Islamic Histories (.pdf 585 kB, pp. 58–75).

Vol. 13/3 (2013) Lorenz Mathias NigstHighway Luzûmiyyât Revisited: Some Thoughts About Abû 'l-'Alâ' al-Ma'arrî, the Freethinker (.pdf 315 kB, pp. 41–57).

Vol. 13/2 (2013) Dorit Gottesfeld"Mirrors of Alienation": West Bank Palestinian Women's Literature after Oslo (pdf 365 kB, pp. 22–40).

Vol. 13/1 (2013) Farid HafezDer Gottesstaat des Esad Bey: Eine Muhammad-Biographie aus der Sicht eines jüdischen Konvertiten zum Islam unter besonderer Berücksichtigung der Dimension des Politischen (pdf 422 kB, pp. 1–21).

2014. aug. 8.

elhunyt Fodor Sándor professzor


A gyászoló család és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara mély fájdalommal tudatja, hogy 
Dr. Fodor Sándor egyetemi tanár, professor emeritus 
a Bölcsészettudományi Kar volt dékánhelyettese és dékánja 
Sémi Filológiai és Arab Tanszék volt vezetője 
az Orientalisztikai Intézet volt igazgatója 
a Kőrösi Csoma Társaság volt alelnöke 
z MTA Orientalisztikai Tudományos Bizottságának tagja 
az Egyiptomi Nyelvi Akadémia külső tagja 
a Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság elnöke 
az arab kultúra, az iszlám civilizáció és vallás európai megismertetéséért  az Egyiptomi Arab Köztársaság által adományozott Művészeti és Tudományos Érdemrend birtokosa 

2014. augusztus 2-án váratlanul elhunyt.

Búcsúztatása 2014. augusztus 30-án 17 órakor a Gazdagréti Református Templomban lesz. 
(1118 Budapest, Rétköz utca 41.)

Forrás: arabszak.hu


2014. aug. 7.

Journal of Arabic Literature Vol 44 / 2-3
Sexualized Collaborations and the Politics of Ghostwriting in Franco-Arab Literature: From Paul Bowles to Tout le monde aime Mohamed
Author: Mehammed Mack

Unnatural Narratives and Transgressing the Normative Discourses of Iraqi History: Translating Murtaā Gzār’s Al-Sayyid Aghar Akbar
Author: Yasmeen Hanoosh

Caught Between Aspiration and Anxiety, Praise and Exhortation: An Arabic Literary Offering to the Ottoman Sultan Selīm I
Author: Kristof D’hulster

Classical Arabic Poetry in Contemporary Studies: A Review Essay
Author: Majd Al-Mallah
The Many Lives of Arabic Verse: Ibn Nubātah al-Mirī Mourns More Than Once
Author: Adam Talib

Why was Ibn Quzmān Not Awarded the Title of “Abū Nuwās of the West?” (‘Zajal 96’, the Poet, and His Critics)
Author: James T. Monroe

Eating Figs and Pomegranates: Taboos and Language in the Thousand and One Nights
Author: Erez Naaman

Religion and Politics: On the Motif of Blindness in ʿAbd al-Mālik Nūrī’s “Rī al-janūb” and Ghāʾib Tuʿmah Farmān’s “ ʿAmmī ʿabburnī”
Author: Hilla Peled-Shapira

2014. júl. 30.

Sociology of Islam 1/3-4, 2014

Sociology of Islam Volume 1, Issue 3-4, 2014Perspectives on the Gülen Movement
Authors: Gary Wood and Tugrul Keskin

Approaching a Sociology of Fethullah Gülen
Author: Joshua D. Hendrick

“Is Hizmet Liberal?” Mediations and Disciplines of Islam and Liberalism among Gülen Organizations in Istanbul
Author: Jeremy F. Walton

The Netherlands and the Gülen movement
Author: Martin van Bruinessen

The Sohbet: Talking Islam in Turkey
Author: Smita Tewari Jassal

Said Nursi’s Notion of ‘Sacred Science’: Its Function and Application in Hizmet High School Education
Authors: Caroline Tee and David Shankland

Translocal Ethics: Hizmet Teachers and the Formation of Gülen-inspired Schools in Urban Tanzania
Author: Kristina Dohrn

What is the Hizmet Movement? Contending Approaches to the Analysis of Religious Activists In World Politics

Author: Sabine Dreher

2014. júl. 13.

Andreas Tietze 100

Symposium in Commemoration of Andreas Tietze’s 100th Birthday 


14-17 July, 2014

Institut für Orientalistik der Universität Wien
Spitalgasse 2, Hof 4, A-1090 Wien

Programme2014. jún. 24.

Keleti Gyűjtemény 2014. május

A Keleti Gyűjtemény új beszerzésű külföldi könyvei 2014. május


a májusi listának inkább a koreások örülnek, de van néhány csemege, még tudománytörténet is...


van Ess, Josef: Im Halbschatten: der Orientalist Hellmut Ritter (1892–1971). Wiesbaden: Harrassowitz 2013

Richler, Benjamin: Guide to Hebrew manuscript collections. Jerusalem : The Israel Academy of Sciences and Humanities, 2014

Sennacherib at the gates of Jerusalem : story, history and historiography. Leiden; Boston: Brill, 2014

Islamic legal thought : a compendium of Muslim jurists. Leiden: Brill, 2013

Ibn Isḥāq, Muḥammad: Das Leben des Propheten. [Lympia]: Spohr, 2014és persze: In memoriam...  Fendler Károly (1933-2013): Korea tegnap és ma: válogatott tanulmányok.

2014. jún. 19.

Arabica 2013

Arabica Vol. 60/1-6Louise Marlow
Among Kings and Sages: Greek and Indian Wisdom in an Arabic Mirror for Princes
Ibrahim Geries
Vers une nouvelle lecture de la Risāla attribuée à Sahl b. Hārūn par al-Ǧāi*
Anne Regourd
Ğāiiana. Addition à l’essai d’inventaire de l’œuvre ǧāiienne : le Kitāb al-Fityān retrouvé
Anne-Sylvie Boisliveau
Polemics in the Koran: The Koran’s Negative Argumentation over its Own Origin 1
Amalia Levanoni
A Supplementary Source for the Study of Mamluk Social History: The Taqārī *
Dorit Gottesfeld
One Sky: The Palestinian Writer Liyāna Badr between Two Periods
Pierre Larcher
Un cas de dérivation « pivot » en arabeBilal W. Orfali and Maurice A. Pomerantz
A Lost Maqāma of Badīʿ al-Zamān al-Hamad̠ānī?
Amr Osman
ʿAdālat al-aāba: The Construction of a Religious Doctrine
Ofer Livne-Kafri
Women and Feminine Images in Muslim Traditions of the End
David Wilmsen
The Demonstrative iyyā-: A Little-Considered Aspect of Arabic Deixis
Lahcen Daaif
L’histoire de la judicature musulmane revisitée: l’exercice de la justice sous les Abbassides
Catherine Mayeur-Jaouen
Deux livres pionniers sur les ego-documents dans les littératures du Moyen-Orient à l’époque moderne et contemporaine
Heidi Toelle
À quand un « printemps » de l’analyse littéraire?Olivier Dubois
Contribution à une bibliographie de Mohammed Arkoun 1
Tilman Nagel
 „Authentizität“ in der Leben-Mohammed-Forschung
Ron Buckley
The Burāq: Views from the East and West
Sébastien Garnier
La notice « ifat sadd Yāgūg wa-Māgūg » dans le Kitāb al-Masālik wa-l-mamālik d’Ibn urdād̠bih : une feintise réussiePaul Neuenkirchen
Biblical Elements in Koran 89, 6-8 and Its Exegeses: A New Interpretation of “Iram of the Pillars”
Sabine Schmidtke and Camilla Adang
Muʿtazilī Discussions of the Abrogation of the Torah Ibn allād (4th/10th century) and His Commentators
Frédéric Lagrange
Jeux diglossiques et métalinguistiques dans le Qanara llad̠ī kafar de Muṣṭafā Mušarrafa, premier roman en arabe dialectal cairote
Xavier Luffin
Senegalese, Gurkha, Sikh . . . : The French and British Colonial Troops in the Eyes of the Arab Writers
Ronen Zeidel
Writing about the “Other”: Israel in Recent Iraqi Novels
 Aboubakr Chraïbi
Une approche fantaisiste des Nuits*2014. jún. 15.

Hazai György kitüntetése

Gratulálunk! 
Konszenzusos személyiség: egyformán beszámilt róla a Blikk és a kurucok is :) 
Az MTA, ELTE viszont NEM. No comment. (aki megtalálja mégis a linkeket, küldje meg. sem az MTA sem az ELTE weboldalon nem találtuk)

Életrajzi vallomása (nagyon eufemisztikusan fogalmazott benne) a Napútban jó tíz éve. Remélem lediktálta már a vissszaemlékezéseit, nembaj ha titkosítva van egy ideig...


Ez pedig "rövidebb" írásainak jubileumi, gyűjteményes kiadása, Monumenta et studia Turcologica : ausgewählte Schriften von György Hazai. Íme a tartalomjegyzék.

No, jöhet a hír: (mti/hirado.hu nyomán)

Török állami kitüntetést vehetett át Hazai György


A Török Köztársaság Érdemrendje kitüntetést vehette át Hazai György nemzetközi hírű magyar orientalista, turkológus szerdán Ankarában Abdullah Gül török államfőtől.
A magyar tudós a török nyelvtudomány területén végzett munkásságáért részesült a magas török állami elismerésben, amelyet rajta kívül még tizenhárom külföldi szakember vehetett át az elnöki palotában.
Hazai György a kitüntetés átvétele után az MTI-nek elmondta, hogy a török nyelv az elmúlt évszázadban jelentős változáson ment keresztül, egészen más nyelvvel, kultúrával találkozott a 19. század végén Vámbéry Ármin. A nyelvet a 20. század elején különösen az Atatürk-féle nyelvreform változtatta meg, hiszen a ma beszélt török csak alapgrammatikáját tekintve az, ami korábban volt, a szókincs lecserélődött, a nyelv letisztult, megszabadult a perzsás, arabos dominanciától.

A kutató hozzátette, hogy az urbanizáció az iskolán, a sajtón keresztül elősegíti a társadalmi csoportok közötti kiegyenlítődést a nyelvhasználatban. Az urbanizációnak lehetnek olyan káros hatásai is, hogy egy nép, egy népcsoport elveszti hagyományait, de - mint ahogy Hazai György megfogalmazta - "szerencsére Törökországban erősek a múlthoz kapcsolódó gyökerek, és talán szerencsésebbek e tekintetben, mint mi, ők jól sáfárkodnak a kulturális örökséggel".

Hazai György kutatási módszeréről elmondta, hogy "a török nyelvtörténet nem egy egyszerű terület, hiszen a török nyelv egy arab, perzsás köntösben jelenik meg, és ezt a köntöst kell lefejteni, hogy az ember a török alapokhoz érjen". A tudós arra törekedett, hogy különböző korszakok nyelvemlékeit közelítse meg a modern lingvisztika módszereivel, elsősorban a numerikus metódussal. Ennek lényege, hogy a nyelvemlékekben megszámolják egyes kifejezések előfordulását, és ebből vonnak le következtetéseket az adott időszak nyelvhasználatáról.

Hazai György nyelvész, orientalista, turkológus, akadémikus, a török népek és a török nyelv neves kutatója 1932-ben született Budapesten, 1954-ben kapott az ELTE orientalisztika (turkológia), muzeológia szakán diplomát. Ezután aspiráns, 1956-tól a Szófiai Állami Egyetem vendégtanára, 1958-tól 1991-ig az MTA kutatója. 1963 és 1982 között a berlini Humboldt Egyetem vendégdocense, majd vendégprofesszora. 1984-tól 1990-ig az Akadémiai Kiadó és Nyomda főigazgatója, 1991-től az MTA Orientalisztikai Munkaközösség tudományos tanácsadója, kutatóprofesszora, 1992-től a Ciprusi Egyetem turkológiai tanszékvezetője. 2002-ben az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem alapító egyetemi tanára, az intézménynek 2002-ben és 2003-ban rektora volt.

A tudós 1991 és 2007 között a Keleti és Ázsiai Tanulmányok Nemzetközi Szövetség főtitkáraként tevékenykedett, 2007-től a szervezet elnöke. Számos tudományos társaság és Akadémia tagja, 1988 és 2000 között az Ottomán és Preottomán Tudományos Nemzetközi Bizottság alelnöke volt.

Hazai György a nyelvtudomány kandidátusa (1959), majd doktora (1966), 1982-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd 1995-től rendes tagja. Fő kutatási területe a török népek és nyelvek története, különösen az oszmán-török nyelvi és történeti források feltárása, kiadása. Megújította az oszmán-török nyelvemlékek elemzési metódusát, bevezette a numerikus vizsgálati módszert és kialakította a nyelvtörténeti periodizáció kritériumrendszerét. A tudós 2012 januárjában a francia köztársasági elnök a magyar-francia tudományos és kulturális kapcsolatok elmélyítéséért kifejtett tevékenysége elismeréseként a Nemzeti Érdemrend parancsnoki fokozatával tüntette ki.

Főbb művei: Das Osmanisch-Türkische im XVII. Jahrhundert (1973), Kurze Einführung in das Studium der türkischen Sprache (1978), Bibliographisches Handbuch der Turkologie (1986), Handbuch der türkischen Sprachwissenschaft (1990), Vámbéry-inspirációk (2009).

Journal of Semitic Studies 59/1

Journal of Semitic Studies Vol. 59/1
  Aren Wilson-Wright

The Word for ‘One’ in Proto-Semitic


 • Bo Isaksson

Clause Linking Strategies in the Narrative and Instructional Discourse of Joseph's Speech in Gen. 45:3–15


 • Uri Gabbay

Hebrew Śôm Śekel (Neh. 8:8) in Light of Aramaic and Akkadian


 • Robert D. Holmstedt and
 •  
 • Andrew R. Jones

The Pronoun in Tripartite Verbless Clauses in Biblical Hebrew: Resumption for Left-Dislocation or Pronominal Copula?


 • Silvia Fazzo and
 •  
 • Mauro Zonta

Towards a Textual History and Reconstruction of Alexander of Aphrodisias's Treatise On the Principles of the Universe


 • Sean W. Anthony

Further Notes on the Word Ṣibgha in Qurʾān 2:138


 • Vltaly Naumkin
 • Leonid Kogan
 • Dmitry Cherkashin
 • Aḥmad ʿĪsā ad-Daʿrhī
 • and ʿĪsa Gumʿān Ad-Daʿrhī

Two Archaic Poetic Compositions in Soqotri: 1905–1981–2012


 • Sabrina Bendjaballah and
 •  
 • Philippe Ségéral

The Phonology of ‘Idle Glottis’ Consonants in the Mehri of Oman (Modern South Arabian)


2014. jún. 7.

Tafsir: Interpreting the Qur'an

Introduction  

Shah, Mustafa, ed. (2013) Tafsir: Interpreting the Qur'an. Critical Concepts in Islamic Studies. 
London: Routledge. (Critical Concepts in Islamic Studies, v. 4)

Az iszlám vallásos mozgalmai

Goldziher kortársa, Schreiner Márton:

Az iszlám vallásos mozgalmai az első négy században. (1889) 
(= Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből 15. 1)

2014. jún. 1.

Goldziher - Ethnographia

Goldzihernek a Magyar Néprajzi Társaság értesítőjében, az Ethnographiaban is jelentek meg írásai:


egy előadása Az összehasonlító vallástudomány ethnographiai kapcsolatai-ról ("gyorsírói feljegyzés alapján közölve" :) 1892-ből 

valamint 

az Emlékbeszéd gróf Kuun Géza fölött 1907-ből, melyben igen pozitívan mutatja be barátjának és - ha nem is azonos szinten álló - pályatársának életét és munkásságát.

2014. máj. 25.

Indologie in Berlin

Indologie und Südasienstudien in Berlin: Geschichte und Positionsbestimmung

[= Studien zur Geschichte und Gegenwart Asien, Bd. 4], Trafo Verlag, Berlin, 2014. 350 SEinführung......................................................... vii

Die Frühzeit der Indologie in Berlin .........................1
Harry Falk

Academic Politics and Questions of Method: Bopp, Schlegel, and the Beginnings of Indology at the University of Berlin.............11
Indra Sengupta

„Turfan“ und die Berliner Indologie ............................35
Caren Dreyer

Südasiatische Sprach- und Musikaufnahmen im Lautarchiv der Humboldt-Universität zu Berlin............65
Jürgen-K. Mahrenholz

Die Rolle der Berliner Indologie und Indienkunde im „Dritten Reich“.................89
Maria Framke

Zur Geschichte der neuindologischen Studien an der Berliner Friedrich-Wilhelms-/Humboldt-Universität (1865–2012).............129
Hannelore Lötzke

Von der Philologie zur Gesellschaftswissenschaft? Berliner Südasienforschung in der Zeit der DDR ..................165
Michael Maschke
Jana Tschurenev

Südasien an der Freien Universität Berlin. Eine Annäherung an die Zeit zwischen Blockade und Wende ..............................203
Axel Klein

Das Museum für Indische Kunst – von seiner Gründung 1963 bis zur Abwicklung 2007 .............................235
Marianne Yaldiz

Indologie/Südasienwissenschaften an der Deutschen Akademie der Wissenschaften (AdW) zu Berlin bzw. der Akademie der Wissenschaften der DDR zwischen 1947 und 1991......259
Annemarie Hafner

Südasienwissenschaften am Forschungsschwerpunkt Moderner Orient (1992–1995) und am Zentrum Moderner Orient (1996–2010) .....................285
Heike Liebau

Die Berliner Indologie und Südasienkunde im Strudel der Hochschulpolitik der 1990er und 2000er Jahre. Dokumentation einer wissenschaftspolitischen Fehlleistung.........305
Ingo Strauch

Ausblick ...................................331
Nadja-Christina Schneider

Index................................337


2014. máj. 23.

Arabian Humanities 2 | 2013

Villes et dynamiques urbaines en péninsule Arabique 

Cities and Urban Dynamics in the Arabian Peninsula


Claire Beaugrand, Amélie Le Renard et Roman Stadnicki: Au-delà de la Skyline : des villes en transformation dans la péninsule Arabique / Beyond the Skyline: Cities in Transformation in the Arabian Peninsula

Nelida Fuccaro: Preface: Urban Studies in the Arabian Peninsula: 6 Thoughts on the Field / Préface : Les études urbaines en péninsule Arabique

1. Croissances, politiques et projets / Growth paths, politics and projects

Brigitte Dumortier: Ras al‑Khaïmah, l’essor récent d’une ville moyenne du Golfe / Ras al‑Khaimah : the recent dynamics of a middle size city of the Arab‑Persian Gulf

Steffen Wippel: Développement et fragmentation d’une ville moyenne en cours de mondialisation : le cas de Salalah (Oman) / Development and Fragmentation of a Globalizing Secondary City: The Case of Salalah (Oman)

Sebastian Maisel: The Transformation of ‘Unayza: Where is the “Paris of Najd” today? / La transformation de ‘Unayza : où en est le « Paris du Najd » ?

Philippe Cadène: Koweït City : planification urbaine et stratégie régionale / Kuwait City: Urban Planning and Regional Strategy 

Nadine Scharfenort: In Focus n° 1: Large‑Scale Urban Regeneration: A New “Heart” for Doha / Focus n° 1 : Revitalisation urbaine à grande échelle : un nouveau « cœur » pour Doha

Beth Harrington: In Focus n° 2: Producing Cultural Heritage: The Neoliberalization of Arts & Cultural Spaces in Abu Dhabi’s Souk and Sa‛diyāt Island / Focus n° 2 : La création d’un patrimoine culturel: néolibéralisation des arts et des espaces culturels dans le souk d'Abu Dhabi et sur l'île de Sa‛diyāt

2. Hiérarchies, sociabilités et mobilisations / Hierarchies, Sociabilities and Mobilisations

Patrizia Zanelli: In Focus n° 3: Sana’a and Rapid Urbanization in some Short Stories by Muammad al‑Gharbī ‘Amrān  / Focus n° 3 : Sanaa et son urbanisation rapide dans quelques nouvelles de Muammad al‑Gharbī ‘Amrān 

Amin Moghadam: De l’Iran imaginé aux nouveaux foyers de l’Iran : pratiques et espaces transnationaux des Iraniens à Dubaï / From imagined Iran to new homes of Iran: Transnational practices and spaces of Iranians in Dubai

Laure Assaf: La Corniche d’Abu Dhabi : espace public et intimités à ciel ouvert / The Corniche of Abu Dhabi: Public Space and Intimacies in the Open Air

Laurent Damesin: La Place du Changement et la Place de la Libération à Sanaa : espaces révolutionnaires et contre‑révolutionnaires / Change Square & Liberation Square in Sana’a: Revolutionary & Counter‑revolutionary Spaces

Lectures / Book reviews

Arab Studies Journal 2013/1

Arab Studies Journal 2013/1 Twentieth Anniversary Issue


Articles

Mixing, Separation, and Violence in Urban Spaces and the Rural Frontier in Palestine by Joel Beinin 

On Iraqi Nationality: Law, Citizenship, and Exclusion by Zainab Saleh 

Dangerous Weddings: Palestinian Poetry Festivals During Israel’s First Military Rule by Khaled Furani 

Responsible Mothers, Anxious Women: Contraception and Neoliberalism in Morocco by Cortney Hughes Rinker 

Global Arab World Migrations and Diasporas by Louise Cainkar 

Diaspora Politics and Developmental Empire: The Syro-Lebanese at the League of Nations by Simon Jackson 

Emigration and the Resilience of Politics in Lebanon by Wendy Pearlman 

Reviews

2014. máj. 21.

Die Welt des Islams. Volume 54, Issue 1, 2014

Die Welt des Islams. Volume 54, Issue 1, 2014


Thomas Philipp     Christoph Schumann 
 
Adam Mestyan     Materials for a History of Hungarian Academic Orientalism: The Case of Gyula Germanus pp.: 4–33

Hinrich Biesterfeldt                             pp.: 34–105

Robbert A.F.L. Woltering      Post-Islamism in Distress? A Critical Evaluation of the Theory in Islamist-Dominated Egypt (11 February 2011-3 July 2013)pp.: 107–118


Reviews

Új könyvek Keleti Gyűjtemény 2014/2

Néhány új szerzemény  a Keleti Gyűjtemény 2014/2-es listájárólLowin, Shari L.: Arabic and Hebrew love poems in al-Andalus. London ; New York : Routledge, 2014. 

Ruse and wit : the humorous in Arabic, Persian, and Turkish narrative. Boston, Mass. : Ilex Foundation ; 
Washington, D.C. : Center for Hellenic Studies Trustees for Harvard University, 2012.

Roper, Geoffrey J.: The history of the book in the Middle East. Burlington (VT.) : Ashgate, 2013

Islamic theology, philosophy and law : debating Ibn Taymiyya and Ibn Qayyim al-Jawziyya. Berlin ; Boston : De Gruyter, 2013

Aims, methods and contexts of Qurʼanic exegesis (2nd/8th-9th/15th centuries). Oxford : Oxford University Press, 2013.

Wellhausen, Julius (1844-1918): Briefe. [Tübingen] : Mohr Siebeck, 2013

Köster, Barbara: Der missverstandene Koran : warum der Islam neu begründet werden muss. Berlin ; Tübingen : Schiler, 2010

The Oxford encyclopedia of Islam and women. Oxford ; New York : Oxford University Press, 2013.

The Princeton encyclopedia of Islamic political thought. Princeton; Oxford : Princeton University Press, 

The Oxford handbook of Islam and politics. New York : Oxford University Press, 2013