2014. dec. 19.

Keleti Gyűjtemény új könyvek 2014 ősz

Szemezgetés az őszi beszerzésekből, köztük egy Goldziher-témájú könyvvelaz októberi listából:

Ben Ṣa`īr, Šelomo ben Mobarak (13-14. sz.): Libro de la facilitación Kitāb at-Taysīr : diccionario judeo-árabe de hebreo bíblico. Granada : Universidad de Granada, 2010

Fraisse, Ottfried: Ignác Goldzihers monotheistische Wissenschaft : zur Historisierung des Islam. Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, [2014].

Garden, Kenneth: The first Islamic reviver : Abū Ḥāmid al-Ghazālī and his Revival of the religious sciences. New York (N.Y.) : Oxford University Press, [2014]

Ġazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṭūsī al- (450-505/1058-1111): Erinnerung an den Tod und das Leben danach : Kitāb dhikr al-mawt wa-mā ba`dahu : das 40. Buch der Iḥyā' `ulūm al-dīn. Lympia ; Nicosia : Spohr, 2014


és az igen gazdag novemberi listából:


Jean-Baptiste, Patrick: Dictionnaire des mots français venant de l'hébreu : et des autres langues du levant pré-islamique. Paris : Seuil, 2010.

Hurvitz, (Avi): A concise lexicon of late biblical Hebrew : linguistic innovations in the writings of the Second
Temple period. Leiden ; Boston : Brill, 2014

Lapidus, Ira Marvin: Islamic societies to the nineteenth century : a global history. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2012

Rahman, Fazlur: Prophecy in Islam : philosophy and orthodoxy. Chicago (Ill.) ; London : The
University of Chicago Press, 2011

The Islamic world. London ; New York : Routledge : Taylor and Francis, 2010.

Islam and political violence : Muslim diaspora and radicalism in the West. London ; New York : I.B. Tauris, 2010.

Hafez, Kai: Radicalism and political reform in the Islamic and western worlds. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010
2014. dec. 18.

Intellectual History of the Islamicate World 2014/1-1


Intellectual History of the Islamicate World Volume 2, Issue 1-2, 2014Introduction
Sabine Schmidtke and Gregor Schwarb
pp.: 1–6 (6)

Muʿtazilī Theology in Levi ben Yefet’s Kitāb al-Niʿma
Wilferd Madelung
pp.: 9–17 (9)

The Reception of Muʿtazilism among Jews Who Were Not Professional Theologians
David Sklare
pp.: 18–36 (19)

Some Missing Chapters of al-Qirqisānī’s Kitāb al-Anwār Book II
Bruno Chiesa
pp.: 37–49 (13)

Jewish Reception of Twelver Shīʿī kalām: A Copy of al-Sharīf al-Murtaā’s Kitāb al-Dhakhīra in the Abraham Firkovitch Collection, St. Petersburg
Sabine Schmidtke
pp.: 50–74 (25)

Short Communication: A Newly Discovered Fragment of al-Sharīf al-Murtaā’s K. al-Mulakhkha fī uūl al-dīn in Hebrew Script
Gregor Schwarb
pp.: 75–79 (5)

The Muʿtazila in al-Andalus: The Footprints of a Phantom
Sarah Stroumsa
pp.: 80–100 (21)

The Jewish and Muslim Reception of ʿAbd al-Jabbār’s Kitāb al-Jumal wa-l-ʿuqūd: A Survey of Relevant Sources
Jan Thiele
pp.: 101–121 (21)

Christian Borrowings from Islamic Theology in the Classical Period: The Witness of al-Juwaynī and Abū l-Qāsim al-Anārī
David Thomas
pp.: 125–142 (18)

The 13th Century Copto-Arabic Reception of Fakhr al-Dīn al-Rāzī: Al-Rashīd Abū l-Khayr Ibn al-ayyib’s Risālat al-Bayān al-ahar fī l-radd ʿalā man yaqūlu bi-l-qaāʾ wa-l-qadar
Gregor Schwarb
pp.: 143–169 (27)

Reception of Islamic Theology among Syriac Christians in the Thirteenth Century: The Use of Fakhr al-Dīn al-Rāzī in Barhebraeus’ Candelabrum of the Sanctuary
Hidemi Takahashi
pp.: 170–192 (23)

Ibn Kammūna’s and Ibn al-ʿIbrī’s Responses to Fakhr al-Dīn al-Rāzī’s Proofs of Muammad’s Prophethood
Author: Barbara Roggema
pp.: 193–213 (21)

Christian Engagement with Islamic kalām in Late 14th-Century Egypt: The Case of al-āwī by al-Makīn Jirjis Ibn al-ʿAmīd ‘the Younger’
Mark N. Swanson
pp.: 214–226 (13)

Towards a New Edition of al-afī Ibn al-ʿAssāl’s Apologetic Works
Wadi Abullif Malik Awad
pp.: 227–240 (14)

Christians and the Arabic Qurʾān: Prooftexting, Polemics, and Intertwined Scriptures
Sidney H. Griffith
pp.: 243–266 (24)

adīth in the Christian Arabic Kalām of Būlu Ibn Rajāʾ (c. 1000)
David Bertaina
pp.: 267–286 (20)

Mirroring the Islamic Tradition of the Names of God in Christianity: Ramon Llull’s Cent Noms de Déu as a Christian Qurʾān
José Bellver

pp.: 287–304 (18)

2014. dec. 6.

In memoriam Fodor Sándor

A KŐRÖSI CSOMA TÁRSASÁG MEGHÍVJA ÖNT 

AZ ELTE BTK FÉLEMELET 172-ES TERMÉBEN
2014. DECEMBER 9.-ÉN KEDDEN 17 ÓRA 30-KOR tartandó tudományos ülésére:


IVÁNYI TAMÁSMEGEMLÉKEZÉS CZEGLÉDY KÁROLY TÁRSASÁGUNK VOLT ELNÖKE ÉS TISZTELETI ELNÖKE SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁRÓL ÉS FODOR SÁNDORRÓL TÁRSASÁGUNK VOLT ALELNÖKÉRŐL

ZSOM DÓRAADALÉKOK FODOR SÁNDOR TUDOMÁNYOS PÁLYAÍVÉHEZ
Az Iszlám Állam jelenség kerekasztal

Az ELTE Bölcsészettudományi Karának Biztonságpolitikai Műhelye

szeretettel vár minden érdeklődőt Az Iszlám Állam jelenség című kerekasztal beszélgetésre.


Résztvevők:
  • Dr. Maróth Miklós, akadémikus
  • Dr. N. Rózsa Erzsébet, tudományos igazgató, Külügyi és Külgazdasági Intézet 
  • Dr. Pocskai Ákos, főelőadó, Terrorelhárítási Központ, Felderítési Igazgatóság, Értékelő Főosztály
  • Dr. Diary A. Majid, nagykövet helyettes, Iraqi Köztársaság Nagykövetsége
  • Dr. Husain Shorsh, Kurdisztáni Hazafias Unió Külkapcsolatok Irodájának magyarországi képviselője

Házigazda: Dr. Dezső Tamás, dékán, ELTE BTK


Időpont: 2014. december 9. 16:00

Helyszín: ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Bp., Múzeum krt. 4/A 039)


Czeglédy-emlékülés

Czeglédy Károly, a Sémi Filológiai és Arab Tanszék professzora és újjáalapítója születésének 100. évfordulója alkalmából tudományos ülést tart a Tanszék 2014. december 18-án, csütörtökön 10 órai kezdettel a Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácstermében (Múzeum körút 4/A, 039). 

A Sémi Filológiai és Arab Tanszék minden érdeklődőt szeretettel vár. 

Program

10 óra délelőtti ülés

Megnyitó

ORMOS ISTVÁN: Czeglédy Károly és az arab nyelv oktatása egyetemünkön
NÉMETH PÁL: A Czeglédy család a református egyház szolgálatában
HAJNAL ISTVÁN: Czeglédy Károly a síita messiásvárásról az iszlámban
FODOR ISTVÁN: Czeglédy Károly munkásságának őstörténeti jelentőségéről
ERDÉLYI ISTVÁN: Megjegyzések a magyar őstörténet kutatásának legújabb alakulásaihoz
ELTER ISTVÁN: Magyarok és zavarok

ebédszünet

14 óra délutáni ülés

N. RÓZSA ERZSÉBET: A Közel Kelet változó hatalmi viszonyai
MARÓTH MIKLÓS: Al-Suyūtī a nyelvről
DÉVÉNYI KINGA: A nyelvtudomány mint a jogtudomány szolgálóleánya: egy 16. századi példa
IVÁNYI TAMÁS: „Különös házasság” – A zawāÊ nahārī az abbászida korban és a 20. századi
Arábiában
TÜSKE LÁSZLÓ: Adonisz poétikájáról
FODOR GYÖRGY: A „hosszan-alvó ifjak” a bizánci hagiográfiában és a Koránban


Addig is egy néhány olvasmány:

Bérczes Edit részletes pályaképe Czeglédy Sándorról: "Egy őstörténetkutató emlékére"
Czeglédy Károly Magyar őstörténeti tanulmányok a Budapest Oriental Reprints sorozatban