2013. ápr. 5.

Hebraisztikai Társaság Könyvbemutatója


A Magyar Hebraisztikai Társaság tisztelettel meghívja következő ülésére, 

2013. április 10-én 16.30-ra, az
ELTE Tanári Klubjába (Szerb u. 21-23. I. em.)
Kiemelt napirendi pont: Az elmúlt években a Magyar Hebraisztikai Társaság tagjai által írt, szerkesztett, illetve kiadott könyvek bemutatása.

1.
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének kiadványai, 5-10. kötet (Bp.: Sapientia Főiskola - L'Harmattan)
Karasszon István, Az Ószövetség regénye (2011)
Adorjáni Zoltán, Jób testamentuma. Bevezetés - fordítás – jegyzetek (2011)
Xeravits - Tamási - Szabó X. (szerk.), Angyalok az ókortól Szent Tamásig (2011)
Martos Levente B., Misztikus malom. Zsoltáridézetek a páli levelekben (2012)
Elena Bosetti, Énekek éneke. „Te, akit a szívem szeret". Eksztázis és keresés (2012)
Simon T. László, A kezdetek varázsa és lendülete (2012)
Ismerteti: Xeravits Gézaszerkesztő, sorozatszerkesztő

2.
Tokics Imre, A menedékvárosok (Bp.: Adventista Teológiai Főiskola - OR-ZSE, 2012)
Ismerteti: Karasszon István

3.
Babits Antal, Végtelen ösvények, zsidó bölcselet vagy/és misztika (Bp: Gabbiano, 2011)
Ismerteti: Uhrman Iván, a kötet szerkesztője

4.
Maimonidész, Értekezések az isteni igazságosságról, üldöztetésről, megtérésről és feltámadásról… Judeo-arabból és héberből fordította: Dobos Károly Dániel (Bp.: Logos, 2012)
Ismerteti: Babits Antal, a kötet szerkesztője
Az arany középkor, zsidók, muszlimok és keresztények. Tanulmánygyűjtemény, többek közt Kafmann Dávid: Az isteni attribútumokról… című művéből az Ibn Daudról és Maimonidészről szóló fejezeteket német eredetiből fordította: Dobos Károly Dániel, bőséges arab és héber jegyzetekkel (Bp.: Logos 2012)
Ismerteti: Babits Antal, a kötet szerkesztője

5.
Magyar Zsidó Tudományok című sorozat 1-7. kötete (Budapest: Gabbiano)
Blau Lajos, Az ózsidó bűvészet (2005)
Blau Lajos, A Talmudról (2006)
Bacher Vilmos, A babylóniai amórák agádája (2007)
Kohlbach Bertalan, A zsidó néprajzról (2007)
Bloch Mózes - Guttmann Mihály, A háláháról (2009)
Bacher Vilmos, A középkori zsidó vallásbölcsészek szentírásmagyarázata Májmúni előtt (2010)
Bacher Vilmos, Májmúni Mózes szentírásmagyarázata (2013)
Ismerteti: Oláh János, sorozatszerkesztő 

6.
Dobos Károly Dániel, Sém fiai. A sémi nyelvek és írásrendszerek története (Bp.: Pázmány Egyetem eKiadó - SZIT, 2012)
Ismerteti: Koltai Kornélia

7.
Dobos Károly Dániel - Fodor György (szerk.), VÍZIÓ ÉS VALÓSÁG”. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2010. október 28-29-én A dialógus sodrában...” címmel tartott zsidó-keresztény konferencia előadásai (Studia Theologica Budapestinensia 35, Bp.: Új Ember - Márton Áron, 2011)
Ismerteti: Tamási Balázs, a tanulmánykötet egyik szerzője
Az ülés ideje alatt a bemutatott könyvek engedményesen megvásárolhatók, továbbá a Gabbiano Print Kft., a Logos Kiadó, az MTA Judaisztikai Kutatóközpont és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola kiadványaiból is kedvezményes könyvvásárt tartunk. Megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítunk!
Budapest, 2013-04-04
Zsengellér József        Xeravits Géza             Koltai Kornélia
elnök   sk.                   alelnök sk.                  titkár sk.

1 megjegyzés:

  1. Ez a "Sém fiai. A sémi nyelvek és írásrendszerek története" c. könyv érdekesnek tűnik. Remélem, hogy valamilyen formában hozzáférhető lesz :)

    VálaszTörlés